Услуги

Физикална терапија претставува примена на физички фактори за терапевтски цели . Под физички фактори спагаат:  електротерапија, мануелна масажа, ултразвук итн.

Кинеската масажа (Туина) е една од најстарата древна техника за масажа кои се користела за лекување на заболувања и подобрување на општата состојба на телото.

fizikalna terapija 2
fizikalna terapija 1